Podáme pomocnou ruku

Provedeme Vás všemi úskalími při vyhledávání dobrovolnického projektu. Naše sdružení Vám poskytne veškeré dostupné informace o destinaci, na co si dát pozor, co si přibalit sebou. Také dostanete podrobný popis, jak bude Vaše dobrovolnická služba probíhat a jak je možné se ke službě připojit. V rámci dobrých zkušeností a doporučení dalším, žádáme všechny naše uchazeče, k tomu, že budou dobrovolnickou službu také sdílet na sociálních sítích a prezentovat zážitky a postřehy

We give a helping hand

We will show you all the pitfalls when searching for volunteer project. Our association will provide all available information about the area, what to be careful what you přeibalit him. You will also receive a detailed description of how your volunteer service will take place and how it can connect to the service. In the framework of good practices and recommendations to others, we ask all our applicants, the fact that the volunteer service will also be shared on social networks and present experiences and insights

Novinky

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Dobrovolnictví 

Je důležitou součástí při charitativní činnosti. Dobrovolníkem se může stát každý po dovršení věku 18 let, který vnímá potřebu změnit něco ve společnosti nebo přiložit ruku k naší práci. Dobroolná činnost je vítanou pomocí pro nás i jiné organizace, které se zabývají dobročiností.