Novinky

Informace pro návštěvníky

Právě pracujeme na dalším seznamu dobrovolnických aktivit, které budou spuštěny na začátku přištího roku. V našem katalogu se dozvíte o možnostech dobrovolnické služby ve školách, na farmách, při ochraně životního prostředí (např. želv), o pomoci při třídění perel a dalších jiných možnostech.
Celý článek

Information for Beginners

We are currently working on the next list of volunteer activities, which will be launched early next year. In our catalog, you will learn about the possibilities of volunteer service in schools, farms, environmental protection (eg. Turtles), for help in sorting pearls and several other options.
Celý článek

Dobrovolnictví 

Je důležitou součástí při charitativní činnosti. Dobrovolníkem se může stát každý po dovršení věku 18 let, který vnímá potřebu změnit něco ve společnosti nebo přiložit ruku k naší práci. Dobroolná činnost je vítanou pomocí pro nás i jiné organizace, které se zabývají dobročiností.